ARTYŚCI

Urodził się w Krakowie w grudniu 1992 r. Naukę gry na gitarze rozpoczął w wieku 7-miu lat w Szkole Muzycznej I stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie pod kierunkiem prof. Adama Makowskiego.

organista, kompozytor, dyrygent. Jest jednym z najaktywniej koncertujących polskich organistów. Koncertuje na wszystkich kontynentach.

Absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie śpiewu solowego prof Zofii Grajnert, wcześniej absolwentka Liceum Muzycznego w Poznaniu w klasie altówki prof . Marii Przybyłowicz.

Łomżyniak, absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku na Wydziale Wokalno-Aktorskim w klasie śpiewu solowego wybitnej śpiewaczki Maestry Haliny Mickiewiczówny.

Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie organów prof. Klemensa Kamińskiego. Uczestniczył w Ogólnopolskich i Międzynarodowych konkursach organowych (Częstochowie 2002r., Wrocław 2004r., Czechy-Opava 2006r.).

Ryszard Żołędziewski ukończył studia w Konservatorium für Musik und Theater Bern-Hochschule der Künste Bern w Szwajcarii w klasie saksofonu prof. Christiana Roellingera.

Artrio - trio harfowe w składzie: harfa – Magdalena Just, skrzypce – Beata Solnicka i wiolonczela Ewa Dymek - Kuś. Powstało w 2012 roku z potrzeby urzeczywistnienia kameralnych pasji artystek grających w zespole.

Tomasz Kulikowski urodził się w 1957 roku we Wrocławiu. Liceum Muzyczne ukończył w 1976 w klasie organów prof. Klemensa Kamińskiego. W tym samym roku rozpoczął studia w zakresie kompozycji u prof. Tadeusz Natansona we wrocławskiej PWSM.

Reed Connection - trio stroikowe założone przez solistów Orkiestry Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w składzie: Michał Mogiła - obój, Jarosław Podsiadlik - klarnet, Rafał Dołęga - fagot

Maria Czechowska-Królicka ukończyła PSM w klasie fortepianu i skrzypiec, następnie Liceum Muzyczne we Wrocławiuw klasie organów. Studia wokalne ukończyła z wyróżnieniem w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu w 1978, w klasie Danuty Płockiej-Zabłockiej. Doskonaliła sztukę wokalną u prof. G. Posch, E. Calveti (Bazylea),

Katarzyna Kluczewska ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu, w klasie prof. Heleny Furmanowicz – Kurzyńskiej oraz Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie prof. Grzegorza Kurzyńskiego.

Anna Gągola - doktor habilitowany w Katedrze Kameralistyki profesor Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. W roku 1987 ukończyła studia pianistyczne w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w klasie doc. Andrzeja Głosza.

Lidia Grzanka-Urbaniak - wiolonczelistka i pedagog od najmłodszych lat związana z Wrocławiem. Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną we Wrocławiu w klasie prof. Zdzisława Butora. Doskonaliła swój warsztat muzyczny w u takich mistrzów wiolonczeli jak: Michael Flaksman, Kazimierz Wiłkomirski, Milos Sadlo na kursach mistrzowskich w Polsce, na Węgrzech, w Niemczech i Szwajcarii.

Aleksandra Rupocińska, absolwentka Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu oraz Konserwatorium Królewskiego w Brukseli .Koncertuje jako solistka i kameralistka w kraju i za granicą. Współpracuje z Wrocławską Orkiestrą Barokową oraz innymi orkiestrami kameralnymi i zespołami jako ceniony specjalista w zakresie realizacji basso continuo w utworach instrumentalnych oraz formach oratoryjnych i kantatowych.

Tomasz Dobrzański ukończył wrocławską Akademię Muzyczną w klasie klarnetu prof. Mieczysława Stachury. Flet prosty studiował u Gabriela Garrido w Centrum Muzyki Dawnej przy Conservatoire Populaire w Genewie oraz u Michela Pigueta w Bazylei (Schola Cantorum Basiliensis), gdzie studiował także klarnet historyczny pod kierunkiem Pierre-André Taillarda.

Danusha Waśkiewicz - altowiolistka, urodziła się w Würzburgu w Niemczech, w 1973 roku. W wieku 6 lat zaczęła uczyć się gry na skrzypcach, a w wieku 10 lat na altówce.

Uznany i wysoko ceniony solista, kameralista i pedagog. Waldemar Gromolak, nieprzerwanie od początku swojej kariery, prowadzi bardzo bogatą działalność artystyczną.

Dr Alina Mleczko – saksofonistka, w 1994 zagrała brawurowo swój recital dyplomowy w Akademii Muzycznej im Fryderyka Chopina.