Lidia Grzanka-Urbaniak - wiolonczelistka i pedagog od najmłodszych lat związana z Wrocławiem. Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną we Wrocławiu w klasie prof. Zdzisława Butora. Doskonaliła swój warsztat muzyczny w u takich mistrzów wiolonczeli jak: Michael Flaksman, Kazimierz Wiłkomirski, Milos Sadlo na kursach mistrzowskich w Polsce, na Węgrzech, w Niemczech i Szwajcarii.

Jest laureatką konkursów solowych i kameralnych, zdobywczynią nagród na konkursach w kraju i za granicą . Współzałożycielka Orkiestry Kameralnej Leopoldinum – do 1996 r. była jej koncertmistrzem. Współpracowała w charakterze koncertmistrza wiolonczel z wieloma orkiestrami takimi jak: Menuhin Festival Orchestra, Sinfonia Varsovia, Polska Orkiestra Kameralna, Sinfonia Helvetica. Współzałożycielka Orkiestry Kameralnej Wratislavia, w której pracuje od 1996 r. Stale koncertuje jako solistka i kameralistka. Występowała wielokrotnie m.in. w Hiszpanii, Francji, Włoszech, Szwajcarii, Austrii, Niemczech, Norwegii, Danii, Czechach, Słowacji, Rosji, Iraku, USA, Kanadzie, Chinach, Japonii, Meksyku. Dokonała wielu prawykonań muzyki współczesnej, nagrywała dla firm TONPRESS CD, KOS RECORDS, ZUK RECORDS, DUX, SONORIS, OPUS, CD Accord oraz dla potrzeb PR i TV. Prowadzi szeroką działalność pedagogiczną na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej we Wrocławiu, gdzie w latach 1993-2005 pełniła również funkcję Kierownika Katedry Instrumentów Smyczkowych. Wśród jej wychowanków są laureaci konkursów krajowych i zagranicznych, absolwenci mistrzowskich studiów podyplomowych i studiów doktoranckich, a także absolwenci Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im K.Szymanowskiego we Wrocławiu. Jest do chwili obecnej jedyną kobietą profesorem zwyczajnym wiolonczeli w Polsce. Zapraszana do prac jury przesłuchań oraz konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Wykładowca mistrzowskich kursów interpretacji i warsztatów muzycznych w Polsce, Austrii, USA i Kanadzie. Pełni funkcję wiceprezesa Fundacji dla Kultury Muzycznej Wrocławia WRATISLAVIA.