Anna Gągola - doktor habilitowany w Katedrze Kameralistyki profesor Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. W roku 1987 ukończyła studia pianistyczne w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w klasie doc. Andrzeja Głosza.

Jest aktywną kameralistką koncertującą w kraju i za granicą. Bierze udział w koncertach, recitalach i festiwalach występując z wieloma wybitnymi artystami. Uznany akompaniator kursów i warsztatów mistrzowskich oraz ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów. Anna Gągola posiada bogaty repertuar utworów kameralnych w zakresie instrumentów smyczkowych, dętych i wokalnych oraz takich formacji jak: duety, tria czy kwintety fortepianowe. Jest gorącym propagatorem muzyki kompozytorów polskich jako organizator koncertów i jednocześnie wykonawca rodzimej twórczości. Od roku akademickiego 2008/2009 pełni funkcję prodziekana Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, obecnie drugą kadencję. W uznaniu bogatej działalności artystycznej, a także za dydaktyczną oraz wielokierunkową działalność organizacyjną otrzymała Nagrody Rektorskie. W roku 2013 odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi.