Artrio - trio harfowe w składzie: harfa – Magdalena Just, skrzypce – Beata Solnicka i wiolonczela Ewa Dymek - Kuś. Powstało w 2012 roku z potrzeby urzeczywistnienia kameralnych pasji artystek grających w zespole.

Ten niezwykły skład jest pomysłem na kreowanie nowatorskich muzycznych przestrzeni. Zespół w mistrzowski sposób wykonuje wiele odległych od siebie gatunków muzycznych: standardy jazzowe, muzykę filmową oraz największe przeboje muzyki pop, przekładając je na język klasycznego brzmienia zespołu kameralnego.