Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie organów prof. Klemensa Kamińskiego. Uczestniczył w Ogólnopolskich i Międzynarodowych konkursach organowych (Częstochowie 2002r., Wrocław 2004r., Czechy-Opava 2006r.).

Był dwukrotnym stypendystą Prezesa Rady Ministrów (lata 1999/2000 i 2000/2001) oraz stypendystą Powiatu Wrocławskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół średnich (lata 2001/2002). Od 1996 jest organistą w parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezus w Sobótce, gdzie w 2002 roku założyłem „Chór Otwartych Serc”. Od 2007 roku jest dyrygentem chóru „Vox Domini” działającym przy GOKiS w Prusicach, a w styczniu 2011 roku założył chór Zespół Wokalny „A Capriccio”, który działa przy Ślężańskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce. Ze swoimi zespołami bierze udział w koncertach oraz ogólnopolskich konkursach, na których zdobył trzy razy pierwsze miejsce, dwa razy drugie i dwa razy wyróżnienie. W roku 2014 z chórem kameralnym „A Capriccio” zdobył III miejsce na IV Wrocławskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym. Od 2005 roku uczesticzy w pracach Jury podczas ogólnopolskich konkursów chóralnych.