Marcin Kuzniar was born in December, 1992 in Cracow, Poland. He started his guitar classes at the age of 7 at the B. Rutkowski State Music School in Cracow under the supervision of Professor Adam Makowski.

He continued his education at the guitar class of Professor Wlodzimierz Lerner at the Wladyslaw Zelenski Secondary State Music School in Cracow. In 2016, he graduated from the master's degree with distinction under the guidance of Professor Alina Gruszka and Marcin Dylla at the State Academy of Music in Katowice. In 2018 he graduated from Biennial Master Perfection Course with Prof. Paolo Pegoraro at Segovia Guitar Academy He is a laureate of over 30 prizes in international and Polish guitar competitions in Austria, Croatia, Germany, Italy, Spain, Serbia, Ukraine and Poland. He participated in numerous workshops and individual master classes with such virtuosos as: R. Aussel, C. Cotsiolis, A. Desiderio, J. Jouve, D. Kavanagh, T. Kirchhoff, L. Kuropaczewski, M. D. Pujol, P. Romero, A. Pierri and R. Viazovskiy. He gave his concerts among others in Austria, Belarus, Germany, Italy, Republic of South Africa, Russia, Serbia, USA and Poland. He cooperated as a soloist with Symphony Orchestra of the National Philharmonic of Ukraine conducted by Igor Palkin, AUKSO Orchestra conducted by Marek Mos, Rzeszow Philharmonic Orchestra conducted by Juan Sebastian Acosta, Silesian Philharmonic Orchestra conducted by Massimiliano Caldi, Cracow Chamber Orchestra conducted by Stanislaw Krawczynski and Silesian Chamber Orchestra conducted by Robert Kabara. He has been granted some other awards and scholarships for his musical achievements, like the Polish Minister of Culture and National Heritage scholarship “Young Poland”, Polish Minister of Culture and National Heritage award, Polish Minister of Science and Higher Education scholarship, “Polish Children’s Fund” scholarship, scholarship from “Sapere Auso” - Malopolska Scholarship Foundation in Cracow and the scholarship from Pro Musica Bona Foundation. Marcin Kuźniar urodził się w Krakowie w grudniu 1992 r. Naukę gry na gitarze rozpoczął w wieku 7-miu lat w Szkole Muzycznej I stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie pod kierunkiem prof. Adama Makowskiego. Kontynuował edukację w klasie gitary prof. Włodzimierza Lernera w Szkole Muzycznej II stopnia im. W. Żeleńskiego w Krakowie. W 2016 roku ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie pod kierunkiem prof. Aliny Gruszki oraz Marcina Dylli w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, a w 2018 roku uzyskał dyplom dwuletnich studiów podyplomowych Biennal Master Perfection Course w klasie gitary prof. Paolo Pegoraro w Segovia Guitar Academy (Pordenone, Włochy). Jest laureatem ok. 40 krajowych i międzynarodowych konkursów gitarowych w Austrii, Chorwacji, Hiszpanii, Niemczech, Serbii, na Ukrainie i na Białorusi. Swoją grę doskonalił również podczas indywidualnych lekcji mistrzowskich pod okiem takich wirtuozów i profesorów gitary, jak: R. Aussel (Argentyna), C. Cotsiolis (Grecja), A. Desiderio (Włochy), Z. Dukić (Chorwacja), R. Dyens (Francja), Ł. Kuropaczewski (Polska), A. Pierri (Urugwaj/Austria), P. Romero (USA/Hiszpania). Koncertował w salach koncertowych na całym świecie, m. in. w Austrii, Hiszpanii, Niemczech, Rosji, Republice Południowej Afryki, Serbii, Stanach Zjednoczonych, we Włoszech i na Białorusi. W Polsce występował m. in. w Filharmoniach: Krakowskiej, Śląskiej, Olsztyńskiej i Podkarpackiej, w Łazienkach Królewskich oraz na Zamku Królewskim w Warszawie, a także na Wawelu w Krakowie. W roli solisty współpracował z Orkiestrą Symfoniczną Narodowej Filharmonii Ukrainy pod dyrekcją Igora Palkina, Orkiestrą Filharmonii Podkarpackiej pod dyrekcją Juana Carlosa Acosty, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Massimiliano Caldi, Krakowską Orkiestrą Kameralną pod dyrekcją prof. Stanisława Krawczyńskiego, Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy „AUKSO” pod dyrekcją Marka Mosia oraz Śląską Orkiestrą Kameralną pod dyrekcją Roberta Kabary. Za osiągnięcia artystyczne otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014), został stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska 2010” oraz otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku szkolnym 2009/2010. Ponadto, osiągnięcia muzyczne były podstawą uzyskania stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2013/2014, 2014/2015), Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci (2004 – 2011), Małopolskiej Fundacji Stypendialnej „Sapere Auso” (2007, 2008, 2010) oraz Fundacji Pro Musica Bona (2010/2011, 2011/2012).