'Halfway reflections' to projekt muzyków związanych z Akademią Muzyczną we Wrocławiu: Ryszarda Żołędziewskiego i Marka Werpulewskiego ze specjalnym udziałem skrzypka Jacka Ropskiego.

Tytuł płyty nawiązuje do dwu światów: saksofonu i fortepianu, które spotykają się dokładnie w połowie drogi co skutkuje demokratyczną równością pomiędzy ich obszarami. Wśród znakomitych dzieł wybitnych kompozytorów jak i również mniej jeszcze znanych ale aspirujących do tego w przyszłości, staraliśmy się przeniknąć i połączyć oba te potencjały uzupełniając całość niezrównanym brzmieniem skrzypiec w ostatnim utworze. Ocenę na ile efekt finalny jest zadowalający pozostawiamy odbiorcom, niemniej argumenty w postaci złożonych struktur harmonicznych, efektownych progresywnych pasaży, wyrazistych przenikliwych melodii, agresywnej artykulacji czy synkopowanych jazzujących rytmów to dodatkowa zachęta do wysłuchania tej płyty...