Katarzyna Kluczewska ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu, w klasie prof. Heleny Furmanowicz – Kurzyńskiej oraz Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie prof. Grzegorza Kurzyńskiego.

Pianistka – kameralistka. Za swoją działalność artystyczno – pedagogiczą otrzymała wiele nagród m.in. odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, dyplom za osiągnięcia w pracy pedagogicznej od Ministra Kultury, nagrodę indywidualną II stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce.